Enkele programma’s waaraan ik mijn medewerking heb verleend: